การต่ออายุรายการ (ดันประกาศ)

  1. คลิกที่ชื่อ User ของคุณ ตามรูป

2. คลิกเลือก My Listings

3. เลือกรายการที่หมดอายุของคุณ คลิก Relist เพื่อทำการต่ออายุรายการ 

การต่ออายุรายการ

4. เลือก แพ็คเกจ เพื่อต่ออายุรายการของคุณ

จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเหมือนการเพิ่มรายการใหม่